•  
 • Allt material på hemsidan är skyddat enligt lagen om upphovsrätt © Konsthallen Hishult 2021 0

Internationell grafik från Niels Borch Jensen Editions    15 mars - 27 april 2014
 • Stacks Image 4092

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4093

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4094

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4099

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4102

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4105

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4110

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4111

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4112

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4119

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4120

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4121

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4126

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4132

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4133

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4134

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4135

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 4141

  Caption Text

  Link
Koppartryckare Niels Borch Jensen startade sin grafiska verkstad 1979. Verksamheten på sin nuvarande adress, Prags Boulevard i Köpenhamn, har pågått sedan 1987. Den första tiden var det endast traditionellt koppartryck, men sedan 1990 är också fotogravyr ett vanligt förekommande tryckförfarande hos NBJ.
Konstnärerna som väljer att arbeta på Niels Borch Jensens studio är från hela konstvärlden och namn som bl.a. Per Kirkeby, George Baselitz, Jim Dine, Keith Haring, Olafur Eliasson har varit där och fått hjälp med att förverkliga sina grafiska idéer. Valet av de konstnärer som medverkar i Hishult är gjort tillsammans med Lone Weigelt, utställnings ansvarig hos NBJ, och anpassat för våra lokaler.
Lone har också lovat överraskningar på plan 2 – det ser vi fram emot!
Sedan 1999 finns också Niels Borch Jensen Gallery & Editions representerad med eget galleri i Berlin.
 • Läs Britte Montigny's recension av utställningen >>
  Open or Close
  VÆRKSTED FOR KOBBERTRYK: NIELS BORCH JENSEN – internationell grafik

  Konsthallen Hishults nya utställning handlar om grafik, eller, rättare, om de grafiska metoder som tillämpas på Niels Borch Jensens verkstad för koppartryck i Köpenhamn. Dit vänder sig konstnärer från i första hand Danmark men också från Sverige, Norge och Tyskland för att skapa grafiska konstverk. Utställningsidén är originell och temat är onekligen intressant, inte minst som grafiken hamnat i vanrykte efter grafik-haussen på 1970-talet, då abnormt stora upplagor underminerade genrens trovärdighet och kvalitet.

  Nu är syftet med utställningen i Hishult inte att återupprätta grafiken som sådan, utan att ge en inblick i vad som skiljer de olika grafiska teknikerna från varandra. För att illustrera detta visas verk skapade i fotogravyr, träsnitt, akvatint, syraakvatint, syralavering, linjeetsning, fotoetsning och torrnål av 13 nordiska och internationella konstnär och förklaras tillvägagångssättet med de skilda teknikerna någorlunda begripligt i katalogen.

  Kunskapen om hur man åstadkommer ett grafiskt verk är på väg att gå förlorad sedan konstakademier och konsthögskolor strukit grafik från undervisningsprogrammet. Konstnärerna vet helt enkelt inte hur man gör. Grafik i dag skapas därför huvudsakligen som en dialog med många turer mellan konstnären som presenterar en idé och tryckaren som visualiserar den. Samspelet kräver stor lyhördhet, något som utställningen framgångsrikt illustrerar. I huvudsak danska konstnärer, bland dem Truls Wörsel, Bjarne Melgaard och Tal R – framför allt Tal R – men också svenske Clay Ketter och tyske Georg Baselitz hör till dem som i åratal vänt sig till tryckeriet. Clay Ketters till fotogravyr översatta närbilder av asfalterade och lappade vägbanor där varje minidetalj framträder med mikroskopisk skärpa hör redan till genrens klassiker. Fotogravyrens motsats, fotoetsningen, möter i nyligen avlidne norske fotografen Tom Sandbergs blekt gråtonade studier av en mor och hennes baby där ytan framträder med ett silkesmatt och pudrat skimmer. (Sandbergs verk visas i förstugan och ingår, liksom de verk som visas på andra våningen, inte i huvudutställningen). Andra verk lämnar mig mer osäker i varje fall när det gäller frågan om vem som gjort vad i det visade verket – låt sedan vara att utställningens syfte inte är att diskutera konstnärlig originalitet utan att belysa metoder. Georg Baselitz linjeetsade variationer på ett tema med fötter som visas uppochner (”Füsse”, 2001) bär omisskännligt Baselitz’ prägel även om de är ”nervigare” än hans målningar. Danske Tal R:s många små svartvita linjeetsningar där han bland annat leker med kurbitsmotiv är märkbart långt mer lekfulla och intima än hans stora målningar. Och samma sak med övriga medverkande konstnärer. Grafiken särskiljer sig i högre eller mindre grad från de verk konstnärerna skapar i originaltekniker. När det gäller grafiken är konstnärerna uppenbart nöjda. Dialogen med tryckeriet har förts till vägs ände. Sista provtrycket är godkänt, verket signerat. Men vem är huvudansvarig för de särskiljande elementen? Konstnären eller tryckeriet? Vem är den slutlige upphovsmannen? Frågan är måhända akademisk. Den grafiska konst som skapas i dag är – precis som det var i 1500-, 1600- och 1700-talens och även i dagens stora konstnärsateljéer där ”originalkonst” produceras– resultatet av ett teamwork. Det är ju trots allt Mästaren, om han så heter Rubens, Damien Hirst, Olafur Eliasson eller, för den sakens skull, Clay Ketter, Georg Baselitz och Tal R, som med sin namnteckning säger sista ordet.

  Vare sig man väljer att se på utställningen i Hishult som en provkarta på grafiska metoder, som täcker hela skalan från pregnanta linjer (Baselitz) till närmast undflyende skuggor (Trine Søndergaards/Nicolai Howalts fotogravyrserie ”Dying Birds” 2006-10) eller som grafiskt framställda alternativ till medverkande konstnärers originalkonst, är den intressant, tankeväckande och lärorik. Men handen på hjärtat och Niels Borch Jensen-tryckeriets förträfflighet till trots, nog är det synd att grafikundervisningen skrotats på våra konsthögskolor?


  Britte Montigny
  Konstkritiker & kulturskribent, Öresundsregionen