<i>KONSTHALLEN 20 ÅR </i>
<i>KONSTHALLEN 20 ÅR </i>
  •  
  • Allt material på hemsidan är skyddat enligt lagen om upphovsrätt © Konsthallen Hishult 2021 0

KONSTHALLEN 20 ÅR

KONSTHALLEN 20 år!    25 oktober - 14 december 2014

LOADING

  • Konsthallen 20 år
  • Att bygga en konsthall
  • Katalog
  • Sveriges Radio Halland
Tab 1
KONSTHALLEN HISHULT – 20 ÅR
Omgärdade av Lennart Aschenbrenners nostalgiska krognota och gamla kuvert dras blickarna redan i Konsthallens entré mot Alvarez märkliga, trådvirade arkitekturfragment i huvudrummet. Som motvikt till panoramafönstret mot trädgården finns Rolf Hansons 12m2 stora målning YENDI från 1983.  I fonden ett par av Hammarstrands surreellt tvetydiga stolar/skulpturer under en lika tvetydig stolritning/konkretistisk komposition. Till höger Tore Svenssons svarta skålar i nära dialog med väggens ljusa träpanel. Balansen mellan veteraner och debutanter och deras olika genrer är konstnärligt och estetiskt anslående. Jubileumsutställningen är tveklöst Konsthallen Hishults hittills vackraste och förmår fullt ut att visualisera Kjell Åke Gustafssons självpåtagna livsuppgift att av Konsthallen Hishult skapa en hållbar plattform för Nostalgi – Vitalitet – Stramhet – Trygghet – Elegans.
Läs Britte Montigny's stimulerade text om utställningen >>
Tab 2
En Konsthall i Hishult även år 2014. Ja, det känns faktiskt ännu mer osannolikt nu än det gjorde för ca 25 år sedan, när den vilda idéen hade slagit rot i mitt inre. Kort om Konsthallens bakgrund, tillblivelse, utställningar och utveckling finns i katalogen till utställningen “Black Box” (#114), november - december 2013. Naturligtvis finns det mycket mer än så att berätta, men det får komma till ett annat tillfälle. Sune Nordgen har lovat att hjälpa till med att sammanställa detta i bokform, så det finns något att se fram emot!
När jag själv började försöka att i minnet gå igenom vad som har hänt på platsen omkring den Gamla Gästgivaregården under dessa drygt 20 år, så var det inte så enkelt. Jag behövde verkligen mycket hjälp med att få ordning på minnet av min, under alla år, ständige vapendragare Ryszard Futoma. Detta är vad vi i all hast kunde komma ihåg och helt säkert är det något som är glömt eller att händelsen ej kommit in under rätt årtal!

Under den euforiska högkonjunktur som rådde i slutet av 1980-talet så började det gry en idé om att bygga upp en plats för utställningar i anslutning till den Gamla Gästgivaregården i Hishult, vars verksamhet startades av min farfars far år 1884. Ett oväntat möte med arkitekten Maria Schad gav form till mina planer och ritningarna började ta form. Högkonjunktur hade förbytts till extrem lågkonjunktur, men jag var fast förvissad om att det var nu eller aldrig som gällde. Mina föräldrar kände att de hade gjort sitt och ville dra sig tillbaks, så tiden var verkligen inne. Julen 1992 så sattes de vildsinta planerna i gång och då grävdes en stor del av den anrika gårdens trädgård i sönder. Första delen av 1993 färdigställdes ritningarna och bygglov skulle sökas (inte så lätt!) för att till slut äntligen kunna starta byggprojektet på allvar i augusti. En Konsthall skulle byggas, sammankopplad med Gästgivaregården och mina föräldrar skulle få en ny bostad, en modern och fin lägenhet (ihopbyggd med Konsthallen). När de hade flyttat in (våren 1994) så skulle den gamla bostadsdelen i Gästgivaregården renoveras för att inrymma min familj, som nu bestod av fru Maria och barnen Kiran, Björn och Ellen. Detta var mitt väl tilltagna livsprojekt, som jag var helt övertygad om att vi skulle kunna växa länge i, innan det började bli trångbott.

Ack så fel, för detta är den enskilt största missräkning i hela Konsthallsprojektet. Detta blev i stället starten till en “never-ending” bygg och renoveringsera. Så här har det fortsatt:1994 – Privatbostaden fick vara klar för inflyttning i juni. Konsthallen blev till slut invigningsklar den 15 oktober. Bosse Nilsson invigde det hela och Olle Kåks var premiärutställare. Arbetet i och omkring Konsthallen höll på hela året. 1995 – Börjar slutföra arbeten i trädgård och vid entrén mot parkering. 1996 – Ett magasin med en automatisk påfyllning av biobränsle installeras till pannan som förser Gästgivaregården och garage och förråd med värme (Konsthallen värms upp av is-pinnar, en sinnrik luftvärmeuppfinning). 1997 – Vi måste ha ett nytt och funktionellt restaurangkök. Bygget startar i början på sommaren och blir en byggnad på tre våningar, inklusive källare. Köket i första plan och sedan, i plan två och tre, lite större plats privat, fler hotellrum och ett konferensrum. Samtidigt anlägger Björn Wessman sin trädgård
“ASA-stenar” längs tomtens västra del (klart för vernissage i juli). 1998 – Konsthallen värmesystem kopplas ihop med biobränsleanläggningen. Ny tillbyggnad för fler toaletter och kapprum. De nya hotellrummen + konferensrummet görs färdiga. I Gästgivaregårdens matsal läggs nya golv in och gamla slipas, det målas å fejas. 1999 – “Tegeltorget” byggs. Under en resa till Italien, för att fira Staffan Nihléns 70-års dag, får jag se torget i Sienna och blir helt betagen. Ett sådant måste vi ha i Hishult! Jag köper materialet från en raserad ladugård och fullföljer min inre bild av detta som en del av Konsthallens yttre. Plan två på Gästgivaregården med korridor och de tre gamla hotellrummen får en ansiktslyftning samt dusch och toalett på rummen. Gamla entrén renoveras också (där det nu finns en stor samling glas av Bengt Orup). 2000 – Slutför renoveringen av det gamla huset. Slutför också inredningen av källaren under det nya köket. Köper grannfastigheten Hishult 28:2. 2001 – börjar, så försiktigt, att renovera den. 2002 – Här är en total minneslucka! 2003 – I den privata bostadsdelen görs en genomgripande renovering av vardagsrum, kök, entré och trappa till 2:a våningen. 2004-05 –Påbörjar utbyggnaden för en ny caféservering i anslutning till restaurangköket. Totalrestaurerar uthuset till 28:2. 2006 – Då får Boklådan, i gamla tryckeriet, sitt nuvarande utseende. 2007 – Arkitekten Heikki Särg, får färdigt ritningarna till Orangeriet och Tegeltorget tas bort och vi startar bygget 1:a veckan imaj. Klart för invigning, med Björn Wessmans utställning, den 28 juni! Samtidigt blir också innergården klar. Allt hopkopplat med caféserveringen. Blomsterkullen vid parkeringen uppstår. I en rasande fart får också Konsthallen en ny tillbyggnad (benämns “Inre rummet”) under sensommaren. Kapprummet blir färdigt och en ny boulebana kommer till. 2008 – Orangeriets brädklädda utställningsvägg och lager blir färdigt. En ny carport och ett garage för traktor och maskiner tillkommer. Projektet “Skulptur vid kyrkan” startar och syftet är att detta skall fortgå under 5 år. Startar ett försök att anlägga en ny skulpturpark, granne med kyrkan och längs med Smedjeån. 2009 – Min fars gamla hundgård genomgår en total förändring och blir nytt förråd och redskapsförvaring. Sommarens “Skulptur vid kyrkan” blir den sista. Arbetet med att röja och rensa marken i “nya skulpturparken” startar. Konsthallen får en ny stor utställningsvägg, som döljer den stora och dominerande trappan till “plan 2”. Nytt stort badrum görs i fastigheten 28:2. 2010 – En ny värmepanna för hela anläggningen installeras och all hydralik till värmeanläggningen renoveras. Trädgården/Parken får ett delvis nytt utseende, med några fasta platser för skulpturer. Ett litet nytt tegeltorg återuppstår. 2011 – Gästgivaregårdens tidigare huvudentré får nytt ett yttertak och balkong. Arbetet i trädgården fortsätter och lägenheten får en braskamin. 2012 – Renovering av ett av hotellrummen (#9) samt att mitt gamla kontor får bli ett nytt dubbelrum (#8). Allt i Konsthallen. 2013 – Rosens Dag, ett rikstäckande projekt av GRO-plantskolor och Svenska Rosensällskapet, har valt Konsthallen som årets plats för att presentera Årets Ros. Omkring 4-500 rosplantor finns i Parken, många blir stationära och utgör nu ett väldigt vackert inslag i parken. I samband med detta invigs en fast utsmyckning av Eva Bengtsson, YES ROSOR, på pelaren i hörnet av Orangeriet. En ny infart görs för transporter till Gästgivaregården. Arbetet med den nya skulpturparken kräver för mycket av allt! Sänker kraven, men släpper inte taget! 2014 – De nya rosorna kräver mycket och vi vårdar vårt nytillskott. Kanske också Rodordendron? Maria Miesenberger gör en fast utsmyckning “Ögonblick i rörelse/Moment in Motion” på Orangeriets västra gavel. Fastigheten 28:2 börjar få ett nytt utseende och lägenhetens trädgård förfinas. Rolf Hansons jättemålning “Yendi”,314x374 cm från 1983, köps in som 20-års present till Konsthallen. Gästgivaregården har fått leva vidare och har nu blivit 130 år gammal, kanske piggare än någonsin! Konsthallens vänförenings medlemsantal, är idag (ordinarie- och familjemedlemmar) ca 800 personer.
Och så vidare, och så vidare ...
(text från katalog)
KÅ Gustafsson
Tab 3
Tab 4