Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed

LOADING

Konsthallens Vänförening

Vänförening 
Syftet är att genom vänföreningen kunna stödja delar av Konsthallens verksamhet och kunna medverka till en framtida positiv utveckling, både vad gäller innehåll och volym.

Medlemskap i vänföreningen är för löpande 12 månader 400:- Gäller för en person.
Företag eller konstföreningar etc. är också välkomna som medlemmar, dock är entrén begränsad till att gälla en person.
Familjemedlemskap gällande för make/maka/sambo/barn (över 15 år) kan lösas av en kostnad av 150:- för 1 år
Begränsningen i ett familjemedlemskap är att det ej berättigar till deltagande i konstlotteriet.

Följande ingår: Alla årets kataloger (6 st) hemskickade, samt naturligtvis vernissagekort och årsprogram.
Fri entré för en person. Information, inbjudan till aktiviteter, rabatterbjudanden etc. kommer oftast med varje katalog.
Inbjudan till specialarrangemang, ibland sker detta endast via e-post, så var noga med att ange giltig e-postadress Rabatterbjudanden av olika slag.
Påskbuffé. Vi bjuder på en liten påskbuffé på långfredagens fm. i samband med vernissagen på utställningen i förstugan.
Årliga konstlotteriet (omkring v47-49). Gäller endast för fullbetalande medlemmar.
Vinstvärdet är beroende av medlemsantalet 5 dagar före dragning.

Stacks Image 81559
Bli medlem 
KONSTHALLENS VÄNFÖRENING
Medlemskap i vänföreningen kostar 400:- (350:- + portoavgift) är för löpande 12 månader. Företag, konstföreningar etc. är också välkomna som medlemmar, dock är entrén begränsad till att gälla för en person. Familjemedlemskap gällande för make/maka/sambo/studerande (över 15 år) kan lösas av en kostnad av 150:- för 12 månader. Begränsningen i ett familjemedlemskap är att det ej berättigar till deltagande i konstlotteriet.

Anmälan görs genom att fylla i formuläret nedan
och betala in aktuell årsavgift till konsthallen på Konsthallen, bg 529-1083 eller pg 660515-8
så skickar vi snarast ut medlemskort.


Fyll i formuläret

Markera ditt/dina val. Rödmarkerade rubriker måste ifyllas.
När vi fått din / er anmälan och årsavgift så skickar vi snarast ut medlemskort.
Medlemsbrev 

Stacks Image 832102

# 1-17

Stacks Image 832107

# 2 - 17

Stacks Image 832112
Stacks Image 832119
Stacks Image 832124
Stacks Image 832129

Stacks Image 832044
Stacks Image 832047
Stacks Image 832050
Stacks Image 832055
Stacks Image 832058

# 5-16

Stacks Image 832061

# 6-16


Stacks Image 831982

# 1-15

Stacks Image 831985

# 2-15

Stacks Image 831988

# 3-15

Stacks Image 831993

# 4-15

Stacks Image 831996

# 5-15

Stacks Image 831999

# 6-15

Vinstlista 2016